ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับนายกสัตวแพทยสภาศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องอาหารหลินฟ้า โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ ในโอกาสนี้ได้หารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP