ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง "ปัญหาพลังงาน...ทำไมจึงกลายเป็นปัญหาของท้องถิ่น"