ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การพูดคุยข้อตกลงร่วมกับ University of the Philippines Manilaสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจรจาข้อตกลงร่วมกับ University of the Philippines Manila , Philippines ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.ภญ.จิราพร ชินกุนพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ภญ.ศิราณี ยงประเดิม รศ. นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้่าร่วม

University of the Philippines Manila เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี มีทั้งหมด 15 campus สำหรับ College of Pharmacy เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 (83 ปี) มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาประมาณ 400-500 คน จบการศึกษาปีละ 45-127 คน

จากการพูดคุยข้อตกลงร่วม UPM College of Pharmacy ยินดีรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยทั้งด้าน pharmaceutical science และ pharmaceutical Care ชั้นปีที่ 4 และ 6 รวมทั้งจะมีงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ในอนาคต
TOP