ข่าวทั่วไป

แจ้งผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์ฯทุกท่าน ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ ทุกสิทธิ์การรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์การเบิกจ่ายตรงของข้าราชการ

หากท่านไม่นำบัตรประชาชนมา ท่านจะต้องชำระเงินไปก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกกับต้นสังกัดด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันสุขภาพ โทร. 0 7567 3060


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/wuhospital9/

TOP