ข่าวเด่น

เปิดบริการแล้ว! ลานกางเต็นท์ อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้และพักแรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของป่าไม้และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ลานกางเต็นท์ อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามอย่างใกล้ชิด โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ได้จัดเตรียมลานกางเต็นท์บนพื้นที่สวยงาม ด้านหลังเป็นป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์ ด้านหน้าติดอ่างน้ำขนาดใหญ่ของ ม.วลัยลักษณ์ โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนหกโมงเย็นจะได้เห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกท่ามกลางแมกไม้นานาพันธ์ในอุทยานพฤกษศาสตร์ และลานสำหรับกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงให้เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีบริการต่างๆมากขึ้น เช่น ในอนาคตกำลังดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า 350 ล้านบาท เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและรวบรวมพันธ์ุไม้นานาชนิด ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้ามาชม รวมถึงการจัดสร้างโดมกระบองเพชร โดมจัดแสดงกล้วยไม้นานาชนิด โถงแสดงวิถีชีวิตชาวเงาะป่าซาไก การจัดสร้างเส้นทางเดินป่า เป็นทางเดินเท้ายกระดับลัดเลาะเข้าไปในพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาพันธ์ุไม้และสัตว์นานาชนิด และการก่อสร้างสะพานสูงเพื่อชมทัศนียภาพธรรมชาติโดยรอบจากมุมสูง โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ได้เตรียมเต็นท์แบบต่างๆ ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งเต็นท์ขนาดเล็กสำหรับคนเดียว เต็นท์คู่ และเต็นท์สำหรับครอบครัว เพื่อให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ความพยายามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามเพื่อชาวนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป มาสัมผัสกับธรรมชาติที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ที่มีความพร้อมทุกด้านสำหรับพักแรม ทั้งห้องน้ำที่สะอาดและระบบรักษาความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอย่างดี ตลอดการพักผ่อนของทุกท่าน ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กล่าว


ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ได้เริ่มเปิดบริการลานกางเต็นท์ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ มีโครงการใหม่ๆที่สำคัญสำหรับชาวภาคใต้เกิดขึ้น คือ โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ถายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี พ.ศ.2561และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563 โดยโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานี้ จะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ทั้งหมด มาเก็บรักษาไว้ให้ชาวภาคใต้ รวมทั้งคนไทยทั่วประเทศได้รู้จักพันธุ์พืชภาคใต้ ซึ่งมีความหลากหลาย เพราะภาคใต้เป็นเขตร้อนชื้น มีพันธุ์ไม้ต่างๆจำนวนมหาศาล ฉะนั้นภารกิจของอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บนพื้นที่ 1,500 ไร่แห่งนี้ จะทำหน้าที่เก็บรักษาพันธุกรรมพืชไว้ให้เป็นสมบัติของคนไทย และอุทยานพฤกษศาสตร์ นอกจากจะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชแล้ว ในอนาคตจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียน นักศึกษาที่สนใจมาเที่ยวชมและทัศนะศึกษาอีกด้วย. อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ มีความพร้อมทั้งด้านการคมนาคม ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินนครศรีธรรมราช ประมาณ 20 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวกและภายในพื้นที่มีความปลอดภัยสูง ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจมาท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ยินดีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ กล่าว่า หลายพื้นที่ของอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ได้สร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อรวบรวม รักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืช ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมทั้งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ในโบราณสถานเก่าแก่ คือ โบราณสถานตุมปัง ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนจะได้ชมทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของพันธุ์ไม้นานาชนิดในพื้นที่ ในอนาคตอุทยานพฤกษศาสตร์มีแผนที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกิจกรรมทางธรรมชาติ เช่น การดูนก ชมดอกไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจแวะมาเยี่ยมชม มาเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ส่วนสื่อสารองค์กร


TOP