ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมสัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ โดย Professor Dr. Aftab A. Ansari และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 โดบมีรายละเอียด ดังนี้

1. หัวข้อ “An Alternative Adjunct Therapy for Human HIV Infection” โดย Professor Dr. Aftab A. Ansari จาก Experimental Pathology, School of Medicine Emory University ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. ร่วมเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการและการวิจัยบัณฑิตศึกษา” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ : หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://goo.gl/bK9jyc (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/bK9jyc

TOP