ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีทำขวัญข้าว” อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทำนาแบบดั้งเดิมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีทำขวัญข้าว เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีการทำนาแบบท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์และประชาชนในชุมชนสาธิต และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของภาคใต้ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ พระแม่โพสพ เทพีแห่งท้องทุ่งนาและอาหาร ที่คนไทยมีความเชื่อว่าจะบันดาลให้มนุษย์มีความอิ่มท้องไม่อดอยาก และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวไร่ ชาวนาในอดีต จึงได้ร่วมกับศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 จัดพิธีทำขวัญข้าว หรือ รวบข้าว ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้รู้จักประเพณีนี้ ซึ่งแปลงข้าวที่ทำพิธีเป็นแปลงสาธิตข้าว "พันธุ์ไรซ์เบอร์รี่" ภายในศูนย์สาธิตฯ ซึ่งโดยปกติชาวบ้านที่มีอาชีพทำนาจะมีพิธีสักการะพระแม่โพสพ ตั้งแต่ขั้นตอนการหว่านข้าว ดำต้นกล้าหรือดำนา จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะทำพิธีรวบข้าว เช่นในครั้งนี้ก่อนจะอันเชิญข้าวที่ทำพิธีแล้วไปเก็บไว้บนยุ้งฉาง

กิจกรรมทำขวัญข้าวในครั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีตั้งเครื่องคาวหวานและสวดบูชาพระแม่โพสพ โดยหมอข้าว หรือคุณลุงสุรินทร์ รัชนีแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตข้าวไรซ์เบอรรี่อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร


TOP