ข่าวเด่น

ดับบลิวยูนครศรียูไนเต็ด ลงนามใช้สนามฟุตบอล ม.วลัยลักษณ์ เป็นสนามเหย้ารับการมาเยือนของทีมร่วมลีกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายแก่นชน บุญต่อ ประธานสโมสรฟุตบอลดับบลิวยูนครศรียูไนเต็ด ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สโมสรฟุตบอล ดับบลิวยูนครศรียูไนเต็ด เพื่อใช้สนามฟุตบอลของ ม.วลัยลักษณ์ เป็นสนามซ้อมและเป็นสนามหลักในฐานะทีมเหย้ารับการมาเยือนของทีมร่วมลีก พร้อมทั้งสนับสนุนนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลระดับอาชีพ โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณสถิตย์ รองประธานสโมสรฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงนามเป็นพยานท่ามกลางคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักฟุตบอลทีมฟุตบอลดับบลิวยูนครศรียูไนเต็ด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายในการส่งเสริมกีฬาให้มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งส่งเสริมกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดแห่งนี้ โดยปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีสถานที่ออกกำลังกายที่ดี เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ในส่วนของสนามฟุตบอลได้มีการทาสีใหม่ ติดตั้งเก้าอี้เพื่อรองรับแฟนบอลที่จะเดินทางมาชม ณ สนามฟุตบอลของ ม.วลัยลักษณ์อย่างเต็มที่ การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนวงการกีฬาฟุตบอลของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีชื่อเสียง พร้อมทั้งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่นักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์จะได้ก้าวเข้าสู่ในวงการฟุตบอลอาชีพด้วย

นายแก่นชน บุญต่อ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่สโมสรฟุตบอลดับบลิวยูนครศรียูไนเต็ด ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ปี 2561 (T3) ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาค มีทีมรวมทั้งสิ้น 14 ทีม โดยรูปแบบการแข่งขันจะเป็นลักษณะพบกันหมด ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ สโมสรฟุตบอลดับบลิวยูนครศรียูไนเต็ด ได้ใช้นักฟุตบอลในท้องถิ่นเป็นหลัก รวมทั้งนักฟุตบอลอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนักฟุตบอลจากต่างชาติตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด ซึ่งทางสโมสรฟุตบอลดับบลิวยูนครศรียูไนเต็ด มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตใช้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสนามเหย้า พร้อมทั้งสนับสนุนนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลระดับอาชีพ และขอใช้ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมอยู่ในชื่อของสโมสรด้วย ภายใต้ชื่อ สโมสรฟุตบอลดับบลิวยูนครศรียูไนเต็ด และชื่อภาษาอังกฤษคือ WU NAKHONSI UNITED จึงได้มีการลงนามดังกล่าวขึ้น

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร


TOP