ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ โดย Professor Dr. Aftab A. Ansari และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก Professor Dr Aftab Ansari, Emory University, USA สัมนาพิเศษ ในหัวข้อ An alternative adjunct therapy for human HIV infection. และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัยบัณฑิตศึกษา" เมื่ิอวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/drive/folders/12_uNAjUDzXo6ot0T2RTyGxIET8bjzyy_?usp=shar

TOP