ข่าวทั่วไป

หจก.โปรแล็มแพ็ค มอบเครื่องเป่าและเครื่องดูดใบไม้แห้ง แก่ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบเครื่องเป่าใบไม้แห้งจำนวน 3 เครื่อง และเครื่องดูดใบไม้แห้ง จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 183,500 บาท จากห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรแล็มแพ็ค โดย ดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP