ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมรับฟังและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4" และร่วมจัด workshop เรื่อง "Looking at Earth" กับ Dr. Dixon Butler, Former GLOBE Chief Scientist and Director ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

TOP