ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สาขาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสถิติประยุกต์ ในงานการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหัวข้อ "การเปรียบเทียบเกณฑ์การเลือกค่าเหมาะสมของแผนแบบสำหรับแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ซึ่ง นายวรากร คงมณี เป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น

TOP