ข่าวทั่วไป

ผลการตัดสิน Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน พ.ค. 61

ผลการตัดสิน Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 จำนวน 5 ทีม ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม CLEAN CUT รับเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม C Service รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีม THE BRAIN รับเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลชมเชย ทีม L-TAR และทีม GSB VSAFE รับเงินรางวัลทีมละ 1000 บาท


TOP