ข่าวการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย Dr. Kaliyamoorthy Kalidasan มหาวิทยาลัย Annamalai และ Dr.Wah Wah Min มหาวิทยาลัย Yangoon

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย

Dr. Kaliyamoorthy Kalidasan มหาวิทยาลัย Annamalai University ในหัวข้อ "Mangrove-derived Thraustochytrids for their nutraceutical potential" และ

Dr.Wah Wah Min University of Yangoon ในหัวข้อ "Bioturbation of burrowing crabs promotes sediment turnover and Carbon and Nitrogen movements in mangrove areas

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น ณ ห้องประชุม ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่ อ.ภูสิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โทร. 075 672310 หรือ hphusit@wu.ac.th

TOP