ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดกิจกรรม “24: นครศรีธรรมราช” จัดทำบทความวิจัยส่งวารสารใน 24 ชั่วโมง

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกว.) ขอเชิญคณาจารย์ และ นักศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม “24: นครศรีธรรมราช” เพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ TCI ให้ได้ใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13.01 น.ของวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ถึงเวลา 13.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“24” เป็นกิจกรรมหนุนเสริมการตีพิมพ์รูปแบบแตกต่างจากทั้งหมดที่เคยมีมา ที่ผู้เข้าร่วมตั้งเป้าหมายร่วมในการ “พัฒนาต้นฉบับบทความแล้ว submit ไปยังวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ TCI โดยใช้เวลา 24 ชั่วโมง” ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำจำเพาะกับงานวิจัยแต่ละงานอย่างครบวงจร ทั้งการเลือกวารสาร สไตล์การเขียน การอ้างอิงเพื่ออภิปราย การใช้ภาษา การจัดรูปแบบ การเสนอชื่อผู้ประเมิน การใช้ระบบ ScholarOne หรือ Editorial Manager โดยวนการปรึกษาปรับปรุงต้นฉบับตลอดวันตลอดคืนใน 24 ชั่วโมง ทั้งแบบ face-to-face และon-line

กิจกรรม“24” เหมาะกับ อาจารย์รวมทั้งผู้บริหารที่มีรายงานวิจัยแต่ไม่มีเวลาจัดทำต้นฉบับ นักศึกษาที่มีผลการทดลองแล้วแต่ยังไม่มีประสบการณ์ส่งบทความ “24” ที่ผ่านมามีการจัดมาแล้ว 7 ครั้ง คือ 24: พระนครศรีอยุธยา, 24: นครราชสีมา, 24: สงขลา, 24: ปทุมธานี, 24: กรุงเทพมหานคร, 24: เชียงราย และ 24: อุตรดิตถ์ มีสถิติจำนวน submit ได้สูงสุด คือ 11 บทความ TCI ใน 24 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ ดร ธนิดา เจริญสุข สำนักงานวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีเมล thanida.chrs@gmail.com

TOP