ข่าวเด่น

นักศึกษาค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 33 ประเทศ ลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดที่อ.ขนอม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติในฐานะผู้อำนวยการโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ นำนักศึกษาต่างชาติ 33 ประเทศ และนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 "Walailak University Cultural Camp 2018" พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและประชาชน นักเรียนในชุมชนอ่าวท้องเนียน รวมกว่า 250 คน ลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดบริเวณอ่าวท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นายอาทร มุสิกลาย นายกเทศมนตรี ตำบลท้องเนียน นายพีระชัย คงแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ และผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายฯ โดยเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อทำความสะอาดอ่าวแขวงเภา ต.ท้องเนียน อ. ขนอม โดย มี อาจารย์ ภูสิต ห่อเพชร อาจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และกลุ่มนักศึกษาช่วยงาน ในนาม ‘กลุ่มทะเลสุข คนสุข’ ของ ชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนวิธีคัดแยกขณะ ตามแบบการเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup, ICC) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างถูกวิธี

กิจกรรมในลักษณะนี้ยังจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพราะบ้านเมืองที่สะอาดจะเป็นการผลักดันส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังขนอมเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดตามไปด้วย ที่สำคัญยังมีส่วนในการประชาสัมพันธ์ให้หาดแขวงเภา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นายจักรกฤษณ์ สงดำ ส่วนสือ่สารองค์กร

TOP