ข่าวทั่วไป

ยอดเงินบริจาคโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” โดยมีกำหนดการถ่ายทอดสดรายการพิเศษทางโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT (30) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 – 23.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนหารายได้สมทบทุนการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆ

ในเบื้องต้น นับตั้งแต่เปิดรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจนถึง ณ ปัจจุบัน ได้รับเงินบริจาคแล้วจำนวน 3,295,433.41 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://wutogether.wu.ac.th/

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธายังคงสามารถบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1. บัญชีกองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-0-95-771-5
2. บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 302-2-47061-1
3. บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 997-207660-2

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wutogether.wu.ac.th/

TOP