ข่าวเด่น

อบอุ่น ประทับใจ มิตรภาพ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ผสานรวมวัฒนธรรมของ 33 ชาติเป็นหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 (The 2nd Walailak University Cultural Camp) ระหว่างวันที่ 16 -23 มิถุนายน 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย พร้อมสร้างทูตทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สากล ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีนักศึกษาต่างชาติจาก 33 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก เข้าร่วม

โดยในพิธีปิดค่ายฯ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ และตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความอบอุ่น และความประทับใจ ด้วยการแสดงที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้าด้วยกัน ภายใต้ชุด “Cultures Without Borders” ด้วยโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การเป็น Camper เมื่อ 60 ปี ที่แล้วว่า ค่ายนานาชาติจะเป็นประสบการณ์สำคัญและจะเปลี่ยนชีวิตของ Camper โดยได้ริเริ่มการทำค่ายอาสาสมัครในประเทศไทยเป็นคนแรก ปัจจุบันความคิดดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากถึง 33 ประเทศทั่วโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะทำให้นักศึกษาทุกคนได้รับประโยชน์มากกว่าที่คาดหวังไว้

อย่างไรก็ตามขอให้การกล่าวคำลาในคืนนี้คือคำสัญญาที่เราจะพบกันใหม่อีกครั้ง โดยมีข้อความหนึ่งในพิธีปิดที่มีความหมายลึกซึ้งมาก คือ "Distance doesn’t matter since friendship knows no barriers nor frontiers" เพราะค่ายวัฒนธรรมนานาชาติได้ทำให้เกิดมิตรภาพขึ้นแล้ว ดังนั้นระยะทางอันยาวไกลมิใช่อุปสรรคที่พวกเราจะพบเจอกันอีก ขอให้ทุกคนเก็บความรู้สึกและความทรงจำดีๆ เอาไว้ ทำให้มิตรภาพเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้ทุกคนโชคดี และเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประจำชาติ การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการทำอาหารไทย มวยไทย รำไทย ภาษาไทย และดนตรีไทย ตลอดจนร่วมกับชุมชนทำความสะอาดชายหาด การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช การเยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ล่องเรือเยี่ยมชมลุ่มน้ำปากพนัง เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP