ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5 สำหรับข้าราชการพลเรือน,ข้าราชการตำรวจ,ข้าราชการท้องถิ่น,พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจทั่วไป การอบรมดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 0 7567 3509 , 062 901 3254 ไลน์ไอดี 0629013254
2. คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532

ข้อเสนอโครงการ

กำหนดการ

ใบสมัคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP