ข่าวทั่วไป

ข่าวดีสำหรับผู้มีบัตร “สวัสดิการแห่งรัฐ”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรธุรกิจการผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นปลา เด้งดึ๋งดั๋งรับเงินล้าน

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างพัฒนาทักษะอาชีพด้านการผลิตลูกชิ้นปลา ให้แก่ผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน โดยคัดเลือกจากผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย
1. มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพด้านการผลิตลูกชิ้นปลา
2. มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังจากการอบรมในโครงการ
3. มีบัตรประชารัฐ

วันที่จัดอบรม : วันที่พุธ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 180 บาท

สมัคร – ติดต่อ สอบถาม
นางสาวสุดารัตน์ มานะจิตต์
โทรศัพท์ 0 7567 2922
E-mail sudaratmanajit24@gmail.com


TOP