ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ซึ่งปีนี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ และพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ร่วมประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทยนานัปการ

ภายในงานมีการจัดแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ในโครงการถักร้อย-สร้อยรัก ให้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยได้รับสร้อยในโครงการฯ เป็นที่ระลึก การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในโครงการเซรามิก และผลิตภัณฑ์ในโครงการ ดร.น้ำจิต/ดร.น้ำใจ นอกจากนี้ มีการแสดงนิทรรศการ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และ “ก้าวล้ำนวัตกรรมยา ประเทศไทยก้าวหน้า ด้วยพระบารมี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย” ด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP