ข่าวเด่น

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ จึงเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มของการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ขอขอบคุณภาพจาก facebook fanpage : Environmental Health Mahidol

TOP