ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 (Deadline:20/08/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 เวลา 08.00-20.00 น. ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ที่เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพจำนวนมากและสามารถดำเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียด ในโครงการและกำหนดการฝึกอบรม

ประกาศรับสมัครโครงการฝึกอบรม คลิ๊กดูรายละเอียด https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=6967

โครงการรับสมัคร คลิ๊กดูรายละเอียด https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=6968

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม คลิ๊กดูรายละเอียด https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=6969

กำหนดการฝึกอบรม คลิ๊กดูรายละเอียด https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=6970


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 835, 838
เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/training
อีเมล์ hrd@nrct.go.th


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่อยู่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565
เว็บไซต์ https://ird.wu.ac.th
อีเมล์ dladdawa@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP