ข่าวทั่วไป

ด่วน! ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อประสานงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขติดต่อประสานงานเป็นการชั่วคราวจากเดิม 0 7567 3000 ต่อ 3901-2 เป็น 0 7567 3000 ต่อ 3920 ทั้งในส่วนของการสอบถามการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เล็กและการดำเนินการด้านการศึกษาของวิทยาลัยฯ

TOP