มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ทักษิณ พัทลุง ดูงานกิจกรรมนักศึกษา