ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ทักษิณ พัทลุง ดูงานกิจกรรมนักศึกษา

ผู้บริหารและบุคลากรงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 18 คน ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP