ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้กับบุคคลากรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการอบรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง Safe Laboratory โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย รู้จักวิธีการป้องกันและระงับเหตุได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการให้บริการประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=3679

TOP