ข่าวทั่วไป

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงาน

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานจากเดิม ชั้น 1 ไปอยู่ ณ ชั้น 2 (ห้องกระจก หน้าลิฟท์) อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

TOP