ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ 4/61

ตามที่โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ4/61 ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 301 และ ห้อง 217 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ https://www.facebook.com/WMS.SEC/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP