ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ประกอบการ และทายาทธุรกิจ ให้ความสนใจเข้าอบรมโครงการ NEC พื้นที่ สุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2555 พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ให้สามารถก่อตั้งกิจการได้สำเร็จและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และกลุ่มทายาทธุรกิจในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยได้เปิดการอบรมในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพีซี เทาเวอร์ ชั้น 8
 
สำหรับในปีนี้ มีกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ ทายาทธุรกิจ ได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 48 ท่าน แต่ทางโครงการคัดเลือกไว้เพียง 44 ท่านเท่านั้น โดยการอบรมที่ผ่านมามีวิทยากรดังนี้

 
วันที่ 24 มีนาคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 คุณสุราษฎร์ ฉิมพลีศิริ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายในหัวข้อนโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ และการอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ โดย คุณศิริมาศ เลือดกาญจนา


 
วันที่ 25 มีนาคม 2555 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดย คุณนิรันดร์ จินดานาค และ คุณนิศาชล คชคีรีเดชไกร
 
วันที่ 31 มีนาคม 2555 การบรรยายในหัวข้อ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดย คุณสมเจตน์ ดำศรี ผู้ช่วยสรรพากร จ.ชุมพร


 
วันที่ 1 มีนาคม 2555 การอบรมในหัวข้อ การเขียนแผนธุรกิจ โดย ทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจ คุณศิริมาศ เลือดกาญจนา และคุณสุทธินันท์ นาคน้อย และหัวข้อการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดย นายสุธรรม ชยันเกียรติ นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ ของ จ.นครศรีธรรมราช เจ้าของ ร้านกาแฟโกปี้ ครัวนคร เป็นต้น
 
สำหรับการฝึกอบรมจะมีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม

TOP