ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=7264

กำหนดการฝึกอบรม กรุณาคลิ๊กรายละเอียด   https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=7260

โครงการฝึกอบรม กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=7262

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมที่ https://goo.gl/ahqipz  เพื่อออกวุฒิบัตร ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเหตุ : ผู้ที่มีเครื่องหมาย * โปรดส่งใบสมัครที่ E-mail : dladdawa@wu.ac.th หรือ E-mail : hrd@nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP