ข่าวทั่วไป

ขอแจ้งการปิดให้บริการของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Nursery) วันนักขัตฤกษ์และวันสำคัญ

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Nursery) ขอแจ้งปิดทำการ ดังนี้
 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Nursery) จะปิดให้บริการในวันที่ 6-9 เมษายน 2555 และ 13-16 เมษายน 2555 เนื่องในวันจักรี และ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี" และ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

TOP