ข่าวทั่วไป

ขอให้ผู้ที่ดูแลเงินสำรองจ่ายนำส่งดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 และ 30 มิ.ย.2561

ขอให้ผู้ที่ดูแลเงินสำรองจ่ายนำส่งดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 และ 30 มิ.ย. 2561 ทำการถอนดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวและนำส่งรายได้ดอกเบี้ยที่ส่วนการเงินและบัญชีภายในวันที่ 14 ก.ย. 2561

TOP