ข่าวทั่วไป

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารธนาคารออมสินศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากธนาคารออมสิน ประกอบด้วย คุณรสริน โศจิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานกิจการสาขา 6 คุณเรวัตร ศฤงคาร ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 17 คุณอนุรักษ์ นักจารย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารงานสาขา และคุณธวัช บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาประมวลภาพ

TOP