ข่าวเด่น

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์คณะมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 5 ทุนๆละ 60,000 บาท/ปี จนสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวว่า ในนาม ม.วลัยลักษณ์ขอกราบขอบพระคุณทางมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ที่ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ถือเป็นคุณูปการมหาศาลและเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ที่ทางมูลนิธิได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ม.วลัยลักษณ์อยากให้ทุกท่านเป็นพ่อแม่พี่น้อง เป็นครอบครัวของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และอยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและเจริญรุ่งเรืองของ ม.วลัยลักษณ์ไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาเยี่ยมในครั้งนี้แล้วหวังว่า ท่านจะมาอีกหลายๆครั้ง และเชื่อว่าในครั้งต่อๆไปท่านจะได้เห็นถึงพัฒนาการของ ม.วลัยลักษณ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ถึงแม้จะเป็นสำนักวิชาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นทีหลังคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเก่าแก่อื่นๆ แต่ที่ผ่านมาคุณภาพในการผลิตแพทย์ของเราไม่ด้อยไปกว่าที่อื่น นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 100% ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และปีนี้นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100% เภสัชศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ 97% จะเห็นได้ว่าสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.วลัยลักษณ์มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าใคร ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติและวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีเพิ่มขึ้นมา ในท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณและขอฝากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไว้กับมูลนิธิอีกครั้งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์จะได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาในครั้งต่อๆไป รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ กล่าว

อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ในนามของความเป็นครู ความสำเร็จของลูกศิษย์คือน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ เป็นกำลังใจที่ดีที่สุด การทำงานในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดได้เห็นถึงความพร้อมของลูกศิษย์ที่น้อยกว่ามหาวิทยาลัยในเมืองหลวง บ่อยครั้งเมื่อเห็นลูกศิษย์ไม่มีเงิน อาจารย์ต่างจังหวัดอย่างเรามักจะควักกระเป๋าตนเองช่วยเหลือ แต่เมื่อสำนักวิชาแพทยศาสตร์ขยายขึ้น จำนวนลูกศิษย์มากขึ้น ลำพังความช่วยเหลือของคณาจารย์จึงไม่เพียงพอ นับเป็นโชคดีของ ม.วลัยลักษณ์ที่ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาของเรา ขอขอบคุณทุกท่านแทนลูกศิษย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ที่พัฒนามาจากไม่มีอะไร จนวันนี้แพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เริ่มเป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น นักศึกษาแพทย์ของเราสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 100% มาหลายปี ไม่ต่างจากนักศึกษาแพทย์ฯ ของศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยลัยชื่อดังอื่นๆ ขณะนี้ ม.วลัยลักษณ์ ผลิตแพทย์ไปทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือประเทศชาติหลายรุ่น เพราะฉะนั้นขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิฯที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ให้เขาเหล่านี้ได้จบไปทำหน้าที่เป็นแพทย์ที่ดี รับใช้สังคมและประเทศชาติในวันข้างหน้าต่อไปด้านคุณสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา กล่าวว่า เป้าหมายของมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา คือ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือน้องๆจึงได้ช่วยกันหาผู้มีจิตศรัทธาที่จะมอบทุนการศึกษาสนับสนุนแพทย์รุ่นต่อๆไป มูลนิธิฯกับสถาบันการศึกษาทำหน้าที่เหมือนกัน คือ ต่างฝ่ายต่างเป็นผู้หา ผู้หาของทางคณะแพทยศาสตร์ คือ หานักศึกษาแพทย์ที่เรียนดี มีคุณธรรมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขณะเดียวกันทางมูลนิธิฯ มีหน้าที่หาผู้มีจิตศรัทธา การทำบุญครั้งนี้ จึงเป็นการทำบุญแบบมีสติปัญญา เพราะเป็นการทำบุญที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สิ่งที่ช่วย คือ นักศึกษาแพทย์ ซึ่งเขาคือผู้ให้ทั้งชีวิต เพราะนักศึกษาแพทย์เมื่อสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพเป็นแพทย์แล้วจะต้องดูแลผู้ป่วยทั้งชีวิต แพทย์ 1 คน ทั้งชีวิตเขาจะให้การดูแลรักษาคนไข้ไม่ต่ำกว่า 150,000 คน

ฉะนั้นเมื่อสมัครใจเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์แล้ว จะต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว เมื่อมีโอกาสจะได้กลับมาสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา กลับมาเป็นผู้ให้เช่นที่เราได้รับในวันนี้ ให้โอกาสแก่น้องๆนักศึกษาแพทย์รุ่นต่อไปที่จะได้มานั่งแทนที่ตรงนี้อีกครั้ง ในนามมูลนิธิฯ เราจะช่วยกันเพื่อให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต คุณสุรชัย กล่าว

คุณมัลลิกา แสนภักดี นักธุรกิจ ตัวแทนผู้ให้ทุน กล่าวว่า อยากช่วยสนับสนุนน้องๆที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมและชีวิตมนุษย์ อยากช่วยเหลือให้น้องๆได้สำเร็จการศึกษาออกมาเป็นแพทย์ที่ดี มีความรู้ ความสามรถ เพื่อจะได้ประกอบวิชาชีพช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สังคมและประเทศชาติต่อไป

นางสาววัลย์วดี แซ่เอียบ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับทุน กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับทุนการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณเจ้าของทุนที่ให้โอกาสได้รับทุนนี้และขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ได้ทำตามความฝัน ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เรียนแพทย์ เพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบาก พ่อแม่ไม่สามารถส่งเสียให้เรียนแพทย์ได้ แต่การได้รับทุนการศึกษาถือเป็นการเปลี่ยนชีวิตให้ตนเองได้ทำตามความฝัน และตั้งใจไว้ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับไปดูแลครอบครัวและเป็นแพทย์ที่ดีดูแลผู้ป่วยในอนาคต

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 5 ทุนๆละ 60,000 บาท/ปี จนสำเร็จการศึกษา โดยมีรายนามผู้ให้ทุนและนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ได้รับทุน ดังต่อไปนี้ คุณเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาว ส.สุรภา สุขคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คุณธีร กิจประสาน หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.กิจประสานพัฒนา มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวพัชรพร กลิ่นหอม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร.ต.อ.อรรถกวี ขุนพินิจ ประธานกรรมการ บ.ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวณัฏฐธิดา ปานมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายแพทย์พณะ จันทรกมล รองกรรมการผู้ อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวจิตตานันท์ ยอดทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และคุณมัลลิกา แสนภักดี นักธุรกิจ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาววัลย์วดี แซ่เอียบ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP