ข่าวทั่วไป

ชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดหลักสูตรนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต) เปิดสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 20 ประจำปี 2555 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2555
 
สามารถชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดหลักสูตรนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20 ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต Marine Ecology Summer Course 2012 ทาง http://www.dmcr.go.th/CCTV.php?id=3&ipcam=8024

TOP