ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ Science Math Ability จำนวน 35 คน จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ Science Math Ability จำนวน 35 คน จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ Science Math Ability จำนวน 35 คน จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือ โดยประกอบไปด้วย ฐานความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. Body guard 2. ปิดแฟ้ม คดีเด็ด 3 . อสุจิที่รักและปัสสาวะของหนู 4. ผ่ากบพบรัก 5. มหัศจรรย์สารพันธุกรรม และ 6. ดูดาว ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=4082

TOP