ข่าวสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2555 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 23 เมษายน 2555 นั้น
 
เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างมากจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของ ผู้สมัครพอสมควร มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 25 เมษายน 2555

TOP