ข่าวการศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 05301 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทราบเกี่ยวกับกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://sichon.wu.ac.th/file/graduate-20120424-102455-zSVet.doc

TOP