ข่าวทั่วไป

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะนักกีฬาดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะนักกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 "วลัยลักษณ์เกมส์" จากนั้นได้ให้เกียรตินั่งรถชมเมืองมหาวิทยาลัย 9,000 ไร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

TOP