อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะนักกีฬา