ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศข้อหนดโครงการ (TOR)การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน

นักวิจัยผู้สนใจให้จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มในลิ้งค์ http://goo.gl/qYXZm4 ผ่านสถาบันวิจัยของต้นสังกัดหรือหน่วยงานต้นสังกัด ส่งไปยัง อีเมลล์ kruedee@gmail.com ภายในที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฤดี ไกรวงศ์ โทรศัพท์ 075673554
Link ; https://goo.gl/qYXZm4

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/qYXZm4

TOP