ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ แบบยกเว้นค่าลงทะเบียนInternational Conference on the 4th Industrial Revolution and Its Impact (IC4IR) ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมเสนอผลงาน แบบยกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน 20 ผลงาน

นักศึกษาผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการ แบบยกเว้นค่าลงทะเบียน ต้องดำเนินการดังนี้

1) ส่งบทคัดย่อหรือผลงานฉบับเต็มเข้าร่วมการประชุมที่เว็บไซต์ https://easychair.org/conferences/?conf=ic4ir2019 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

2) ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเว้นค่าลงทะเบียน wuird.walailak@gmail.com โดยแนบไฟล์หนังสือสนับสนุนผลงานจาก หลักสูตร/สาขา/ภาควิชา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ic4ir.wu.ac.th/

TOP