ข่าวทั่วไป

ทอดกฐินวัดแสงแรง ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๑


    ทอดกฐินวัดแสงแรง

       วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ รับประทานอาหารเช้าเสร็จอย่าไปไหน
ร่วมกันไปทำบุญหนุนจิตใจ ให้สดใสส่องจรัสที่วัดแสงแรง
       ทอดกฐินที่วัดนี้เป็นปีที่สอง ชาว มวล.พี่น้องมองเห็นแสง
แสงแห่งธรรมล้ำเลิศเจิดแจรง ศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งแอ่งเมตตา
       อยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศาสนิกสะดวกนักดั่งปรารถนา
รวมพลังสร้างสรรค์ศูนย์ธรรมา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง
   
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
พฤหัสบดี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

TOP