ข่าวการศึกษา

ขยายเวลาการรับนักศึกษาประเภทรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา (รอบพิเศษ) จากเดิมหมดเขตรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3
- วันที่ 10 - 11 และ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.กรุงเทพฯ

- การสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เท่านั้น


TOP