ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบผู้ว่าเมืองคอน หารือเตรียมการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการจัดโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มาเรียนรู้และรู้จักวัฒนธรรมไทย สัมผัสความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และเป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรมไปสู่สากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ว่า การจัดโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มารู้จักวัฒนธรรมไทย อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และเป็นทูตวัฒนธรรมทำหน้าที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สากลต่อไป ขณะเดียวกันนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาต่างชาติจากนานาประเทศทั่วโลก และเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงอีกด้วย

นอกจากนี้ โครงการค่ายฯ ยังตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้นักศึกษาได้เป็นยุวทูตที่จะช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเทศไทยในระดับสากลในอนาคตด้วย ทั้งนี้ค่ายดังกล่าวจัดขึ้นโดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2560 โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 50 ประเทศจากทั่วโลก และในปี 2562 มีกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดยจะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมค่ายให้เหลือ จำนวน 200 คน เป็นนักศึกษาไทย จำนวน 80 คน และนักศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน 120 คน

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP