ข่าวทั่วไป

เชิญชวน ร่วม พิธีหว่านข้าว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีหว่านข้าว ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณแปลงนา ด้านทิศเหนือของสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา กิจกรรม
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. นักศึกษาเดินทางจากอาคารไทยบุรีถึงบริเวณแปลงนา
๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น. แนะนำขั้นตอนต่างๆและวิธีหว่านหว่านข้าว
๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น. อธิการหรือผู้แทนและผู้บริหารเดินทางถึงบริเวณแปลงนา
๑๗.๐๐-๑๗.๑๐น. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิด พิธีหว่านข้าว โดยมีผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวรายงาน
๑๗.๑๐-๑๗.๓๐ น. พิธีกรรมหว่านข้าว
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. บรรยาย "พิธีกรรมกับวิถีชีวิตของชาวนา ใน จ.นครศรีธรรมราช จากอดีตถึงปัจจุบัน" โดย รศ.ดร. สืบพงษ์ ธรรมชาติ
๑๘.๐๕-๑๘.๓๐ น. กิจกรรมหว่านข้าวและการแสดงจากนักศึกษา
๑๘.๓๐น. เสร็จพิธีหว่านข้าว

 

ประสานงานรถรับ-ส่ง บริเวณงาน ติดต่อฟาร์มมหาวิทยาลัย โทร ๒๓๗๙


TOP