ข่าวเด่น

อธิการบดีและผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนายอำเภอท่าศาลาคนใหม่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางมาเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่นายสุพงษวิณัย ชูยก เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นนายอำเภอท่าศาลาคนใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายอำเภอท่าศาลาคนใหม่ พร้อมกับกล่าวถึงความร่วมมือโครงการต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัย อำเภอท่าศาลา และชุมชนต่างๆรายรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อกันด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ในส่วนของนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยนั้น อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่าศาลา พร้อมที่ร่วมมือพัฒนาอำเภอแห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ด้านนายสุพงษวิณัย ชูยก กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เดินทางมาเป็นนายอำเภอท่าศาลา และเห็นว่านอกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นแหล่งสร้างคนอย่างมีคุณภาพแล้ว มหาวิทยาลัยยังจะสร้างการเจริญเติบโต พัฒนาในด้านต่างๆให้เกิดขึ้นกับอำเภอท่าศาลาและชุมชนรายรอบ และอำเภอท่าศาลาจะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในทุกๆด้านด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP