ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชีและประสานงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและประสานงาน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

บัดนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก
นางสาวเยาวลักษณ์ สาระพัสดุ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง
ลำดับที่ 1. นางสาววิกานดา เซ่งนาค
ลำดับที่ 2. ธิติมา กรเจริญพรพงศ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 สำเนาบัตรประชาชน
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาใบปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (ตามวุฒิที่จ้าง)
 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา

โดยดำเนินการส่งเอกสารไปยัง
ผศ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

รายงานตัวเพื่อการยืนยันสิทธิและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตึกโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ฝั่งกายภาพบำบัด ชั้น 3


TOP