ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมตรวจวัดสมรรถภาพทางกายสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย

☀️วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

☀️วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ณ สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP