ข่าวสุขภาพและกีฬา

สระว่ายน้ำ ( สระใหญ่) งดให้บริการชั่วคราว 1 วัน

เนื่องจากศูนย์กีฬาและสุขภาพได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำ ในวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้สระว่ายน้ำ ( สระใหญ่) มีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับสภาพน้ำอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป

จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการสระว่ายชั่วคราว 1 วัน คือ วันที่ 30 มกราคม 2562 ศูนย์กีฬาและสุขภาพขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 5710 ,5718

TOP