ข่าวทั่วไป

ภาพประทับใจ การแข่งกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2019 ชิงถ้วยรางวัล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีคณะนักศึกษาหลักสูตร MBA-Walailak จัดแข่งกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2019 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นำรายได้ไปบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแข่งกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ "โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2019" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้ไปบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกอล์ฟจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันกว่า 120 คน โดยได้รับ เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานจัดการแข่งขัน โดยได้รับเงินบริจาคและสิ่งของสนับสนุนทั้งในนามบุคคลและองค์กรภาครัฐภาคเอกชน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัท พี.ซี.ทาวเวอร์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ( 1996) จำกัด บริษัท บูรพาเอ๊กซ์ตร้าโกล์ด จำกัด บริษัท ดรีมคาร์ ซุปเปอร์วิลล์ จำกัด ศูนย์สายตา เฮลท์ตี้วิชั่น นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุ์ชู ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.เสน่ห์ ยาวิละ และองค์กรอื่นๆ อีกหลายแห่ง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ให้คณะนักศึกษา MBA-Walailak เป็นผู้ มีทักษะความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการ การวางแผนงาน การทำงานเป็นทีม การประสานงานที่ดี การทำงานร่วมกับผู้อื่น และสิ่งสำคัญยิ่งคือการปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษารู้จักตอบแทนช่วยเหลือสังคม

TOP